ZAWODY REGIONALNE - Rabka Polczakówka

piątek, 10 Marzec, 2017

 

 

10 marca 2017  planowane są zawody regionalne. Zapraszamy wszystkich chętnych. Start o godz. 14:30.

Zgłoszenia wg formularza na naszej www oraz w dniu zawodów od godz 13:30 do 14:00. Opłata startowa 50 zł.

Dla startujących w zawodach możliwość zakupu karnetu w specjalnej cenie 30 zł.

 

Rabka Polczakówka

Zawody Regionalne SITN-PZN

 

Regulamin

 • Informacje organizacyjne: Zawody odbędą się w 10 marca 2017. Start 14:30.
 • Zgłoszenia wg formularza na www. oraz na stoku w dniu zawodów.
 • Odbiór numerów startowych w biurze zawodów od godz. 13:30 - 14:00
 • Opłata startowa 50 zł płatna w dniu zawodów przy odbiorze numerów startowych. Biuro zawodów będzie mieścić w barze przy wyciągu Rabka Polczakówka. Osoby, które chcą kupić index obowiązkowo musza posiadać zdjęcie. Koszt indexu 30 zł. 
 • Nie wpisujemy zawodów do indeksów bez zdjęć.
 1. CEL: Przeprowadzenie sprawdzianu kwalifikującego do kursu na stopień INSTRUKTORA SITN - POMOCNIKA INSTRUKTORA PZN: Przeprowadzenie eliminacji do Ogólnopolskich Zawodów Instruktorów dla DEMONSTRATORÓW I POMOCNIKÓW INSTRUKTORA. Podnoszenie kwalifikacji narciarskich kadry instruktorskiej PZN.
 2. ORGANIZATOR: Organizatorem REGIONALNYCH ZAWODÓW SITN-PZN jest Szkoła Narciarska Iub grupa Szkół, która uzyska zgodę SITN.
 3. TERMIN, MIEJSCE, ZGŁOSZENIA: Termin i miejsce zawodów podane będą w przedsezonowym KOMUNIKACIE rozsyłanym do członków SITN oraz w internecie na stronie Stowarzyszenia.
 4. Zgłoszenia należy kierować bezpośrednio do Organizatora. W zgłoszeniu należy podać: nazwisko i imię oraz adres zamieszkania. Zgłoszenia TYLKO poprzez formularz na stronie Organizatora.
 5. UCZESTNICTWO: Kandydat do kursu kwalifikacyjnego, DEMONSTRATOR, kandydat do stopnia POMOCNIKA INSTRUKTORA, POMOCNIK i INSTRUKTOR PZN.
 6. PROGRAM ZAWODÓW: Zawody odbywają się w slalomie gigancie w jednym przejeździe. Slalom gigant przeprowadzany jest w oparciu o NRS (z wyłączeniem ilości przejazdów). Czas wzorcowy (obliczeniowy) ustala się wg. zasad podanych w Wytycznych Szkolenia
 7. PODZIAŁ UCZESTNIKÓW NA GRUPY: Zawody rozgrywane są w 2 grupach: grupa kobiet i grupa mężczyzn.
 8. WARUNKI KWALIFIKACJI NA KURS INSTRUKTORA SITN - POMOCNIKA INSTRUKTORA PZN: Warunkiem zakwalifikowania się absolwenta kursu kwalifikacyjnego na KURS POMOCNIKA INSTRUKTORA jest uzyskanie czasu przejazdu slalomu giganta nie gorszego niż 120% czasu obliczeniowego, ustalonego przez osoby posiadający aktualny współczynnik (zgodnie z zasadami ogólnymi dot. wszystkich kursów). DIa kobiet stosuje się przelicznik czasowy, zgodny z zasadami ogólnymi jak wyżej. Uzyskanie w przeliczeniu na punkty wyniku równego lub lepszego od 8 pkt. (zgodnie z zasadami ogólnymi dot. wszystkich kursów) upoważnia do przystąpienia bezpośrednio do kursu na stopień Pomocnika Instruktora bez zaliczania kursu kwalifikacyjnego. Organizator zobowiązany jest do niezwłocznego przekazania wyników zawodów do Biura SITN w Krakowie wg ustalonego wzoru.
 9. WARUNKI KWALIFIKACJI DO OGÓLNOPOLSKICH ZAWODÓW INSTRUKTORÓW. Sześciu najlepszych Demonstratorów i Pomocników Instruktora (stażystów) w grupie kobiet i grupie mężczyzn.
 10. ZASADY FINANSOWANIA: Zawody finansowane są przez Organizatora. Opłata startowa wynosi 50 zł.
 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE, UBEZPIECZENIE ZAWODNIKÓW: Organizator odpowiada za bezpieczeństwo podczas zawodów zgodnie z wymogami. Trasa zawodów musi być zabezpieczona poprzez wygrodzenie lub całkowite wyłączenie z ruchu dla innych narciarzy. Dotyczy to zwłaszcza rejonu startu i mety.
ZałącznikWielkość
wyniki_zr_lider_10_03-sitn.pdf60.68 KB